تبلیغات
زنگ فوتبال - تکنیک
حرکت با توپ و دریبلینگ «فوتبال»

تازه کردن چاپدریبل


(حرکت با توپ ، به شکل تکرار ضربه ها در دریبلینگ)

تکنیک ، پیش بردن توپ را با پا ، در بازی فوتبال دریبلینگ گویند . البته بدترین شکل دریبلینگ وقتی اتفاق می افتد که یار مقابل توپ را از روی پای دریبل کننده بقاپد .

کنترل توپ

یکی از رموز دریبلینگ کنترل صحیح توپ است .
دریبل زدن در فوتبال ، دقیقا به شکل دریبل در بسکتبال است . به طوری که در ابتدا از یک پا (راست یا چپ) و سپس از دو پا ، با کمک گرفتن از قسمت های داخل و خارج و روی پا ، استفاده می شود . این عمل را آنقدر ادامه دهید که پیش بردن توپ (با استفاده از قسمت های داخل و خارج و روی پا) خیلی سهل و ساده جلوه بنماید . سپس رفته رفته به سرعت خود در حال پیش بردن توپ به جلو بیفزایید تا اینکه به مرحله دویدن با توپ (پا به توپ) برسید .

دریبل توام با سرعت

مواقعی در بازی پیش می آید که منطقه باز وسیعی در مقابل بازیکن ایجاد می گردد . در این صورت بازیکن باید با سرعت و پا به توپ به طرف دروازه پیش برود . زیرا بهتر است از قسمت خارجی پا در مواقع سرعت استفاده شود و برای سرعت کم کردن و آهسته به جلو رفتن ، بهتر است از قسمت داخلی پا استفاده شود . به خاطر بسپارید مواقعی که مدافع در مقابل شما قرار می گیرد از پایی که راغب تر هستید برای دریبل زدن استفاده نمایید .

تغییر سرعت و جهت

بعد از اینکه توانستید توپ را در یک خط راست با دو پا و با سرعت به جلو پیش برانید آن وقت نوبت به تغییر سرعت و جهت می رسد . یعنی توپ را در جهت ها و سرعت های مختلف به جلو پیش برانید . برای تغییر جهت دادن با توپ ، بهترین نوع آنرا می توان با استفاده از قسمت خارجی پا ، پیاده نمود .

محافظت از توپ

مهارت در دریبل زدن با هر دو پا ، کار دریبل کننده را بسیار آسان و کار مدافع را بسیار مشکل می سازد . خصوصا اگر بازیکن خودش را بین مدافع و توپ قرار دهد ، عمل قاپیدن توپ برای مدافع بسیار مشکل خواهد بود .

فریب دادن مدافع

پس از یادگیری « کنترل توپ ، دریبل توام با سرعت ، تغییر جهت با توپ و محافظت از توپ » نوبت به مراحل بالاتر یعنی فریب دادن مدافع می رسد . بعضی مواقع مهاجم با بر هم زدن تعادل بدنی مدافع می تواند هنگام دریبل وی را فریب و توپ را از او عبور دهد . شانه ها نقش موثری را در گول زدن حریف بازی می کنند . مهاجم پا به توپ به سمت مدافع می آید و شانه خود را متمایل به چپ نموده و سپس از سمت راست عبور می کند .
حال اگر مدافع از سمت چپ به شما نزدیک شود ، اولا باید از پای راست برای دریبل زدن استفاده نمایید ، ثانیا خود را بین توپ و مدافع قرار دهید .

چه مواقعی می توان دریبل داد

پاس دادن ، عالی ترین نوع دریبلینگ در فوتبال است . زیرا اگر بزرگترین مدافع دنیا در مقابل شما قرار بگیرد با یک پاس ساده می توانید توپ را از او عبور دهید . بنابراین یک بازیکن فوتبال قبل از دریبل زدن باید موقعیت و مطمئن بودن پاس را در نظر بگیرد . یعنی اگر می توانید پاس مطمئن بسازید اجباری نیست که دریبل بزنید . دریبل زدن باید وقتی انجام بگیرد که موقعیت پاس مشکوک به نظر برسد . علاوه بر آن به تیم روحیه تهاجمی بدهد نه تدافعی .

مواردی که می توان دریبل زد

  • وقتی بازیکن می تواند آرایش مدافعین را به هم بزند

یکی از بهترین راه های موجود برای آشفته نمودن آرایش مدافعین ، دریبلینگ است . بازیکنی که پس از دریبل زدن یک مدافع ، توجه مدافعین دیگر را به خود جلب نموده و آنها را از پست دفاعی خود بیرون کشیده و توپ را به هم بازیکن آزاد و بدون مراقب خود پاس دهد که او با استفاده بردن از این موقعیت ، خطرهای جدی از جناح ضعیف تر و آشفته تر برای تیم مقابل به وجود بیاورد .
  • وقتی که پاس دادن برای بازیکن امکان ناپذیر است

وقتی تمام بازیکنان به وسیله بازیکنان تیم مقابل تحت مراقبت نزدیک هستند و تمام راه های پاسکاری مسدود است در این موقعیت بازیکن می تواند از مهارت دریبلینگ استفاده نموده تا فرصت به بازیکنان خودی بر ای بدست آوردن جاهای خالی بدهد .
  • برای دور زدن و جدا شدن از یک مدافع

مواقعی مهاجم از تمام موانع عبور نموده و در مقابل دروازه بان یا فقط یک مدافع قرار بگیرد . در این حالت مهارت دریبلینگ او کمک شایانی به نتیجه بازی خواهد نمود .
  • وقتی که تیم برای سازماندهی حمله احتیاج به زمان دارد

در این حالت بازیکن می تواند با دریبل زدن ، فرصت سازماندهی و جای گیری صحیح را به هم بازیکنان خودی بدهد . در مجموع بهترین نکته در دریبلینگ این است که چه وقتی از دریبلینگ استفاده کرد و چه مواقع استفاده نکرد .


تاریخ : هفدهم شهریور 94 | 21:57 | نویسنده : گروه ثار الله... | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.