تبلیغات
زنگ فوتبال - تمرین درفوتبال

مراحل پیشرفت تمرین را از ساده و از یك نفره به چند نفره و تیمی سیر تمرین می گویند.یكی از موفقترین روشهای تدریس و آموختن مهارت به نظر متخصصین آموختن به روش استقرائی می باشد. معنی و مفهوم كلی در این روش عبارت از این است كه از نمونه های جزئی به مفهوم كلی و از مجموع حركاتی كوچك به كل حركت یا مهارت و یا تاكتیك پی برده می شود و به آن دست می یبایم.لازمه حركت بر اساس جدول سری تمرینات كه انطباقی منطقی با روش استقرائی دارد به این ترتیب عملی می گردد كه ابتدا یك حركت را به اجزاء بسیار كوچك تقسیم نموده بطوری كه این اجزاء هر كدام یك قسمت از كل تمرین مورد نظر را تشكیل دهند بدون اینكه تغییری در اساس و بنیاد تمرین اصلی داده شود سپس اجزاء را اموزش داده و پس از تمرین كافی بر روی هریك از آنها تمرین اصلی را انجام می دهیم.

بعنوان مثال اگر هدف تمرینی شما روی دروازه سانتر بلند ، سر زدن سانتر فوروارد در نقطه پنالتی و حركت هافبك وسط برای زدن شوت است ، این برنامه را بایستی در یك دوره دوماهه و یا كمتر از ساده به مشكل و ابتدا با افراد كم سپس با افراد بیشتر تنظیم نمائید. در مرحله اول بایستی كل تاكتیك را به حركات اصلی تقسیم نمود. در این تاكتیك سه حركت اصلی وجود دارد :

1 ـ سانتر كردن

2 ـ سرزدن

3 ـ شوت زدن

طبقه بندی:

تاریخ : دوازدهم شهریور 94 | 14:28 | نویسنده : گروه ثار الله... | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.