تبلیغات
زنگ فوتبال - مربیگری {سازماندهی ، آموزش }

مربی مسئولیت سبک و روش بازی تیم خود را برعهده دارد و برای اطمینان از این موضوع این سبک درون زمین به اجرا در می آید.

یکی از لحظات کلیدی برای هر مربی که همیشه درگیر این موضوع است هنگامی است که او می خواهد  انتظارات خود از فرد و یا تیم را به طور کلی و آنچه که از ایشان توقع داردبه ایشان بفهماند.

چه نوع از بازی را می خواهیم به نمایش بگذاریم؟

چگونه می خواهیم زمین بازی را در تصرف خود در آوریم ( اشغال کرده فضاها)

خط دفاعی پس از به دست آوردن توپ چگونه باید عمل کند؟

در کدام نقطه و به چه شکلی قصد داریم حمله را راه اندازی کنیم؟

رفتار مربی و چگونگی هدایت فعالیت ها توسط او در تمرین ؛ در مقایسه با مسابقه از اهمیت بیشتری برخوردار است . کیفیت مربیگری ، توضیح و تفسیر مربی ،نمایش تجربی و به ویژه اصلاحات او ، نقش کلیدی در یادگیری تاکتیکی بازیکنان و در نتیجه حمایت آنها از ایده های مربی ایفا می کند.

اگر هدف از جلسه تمرین بازی دفاعی توسط تیم است مربی می تواند روی ایده دفاعی تمرکز داشته باشد اما با توجه به وضعیت بازی مربی ممکن است ایده ای که دارای جنبه تهاجمی باشد را انتخاب کند.

در نتیجه در یک جلسه تمرین که مهاجم مقابل مدافع قرار می گیرد اهداف تمرین در برگیرنده هر دو تیم است ( مثال 7 مقابل 6 ). مربیگری می تواند به نوبت روی مدافعان و مهاجمان و یا حتی با هم و روی هر دو تمرکز داشته باشد.

در بازی سطح بالا کانون و مرکز توجه اصلی جلسه تمرین انتخاب مفاهیم در بر گیرنده اعمال و موقعیت ها با توجه به رویکرد و سبک مورد استفاده تیم انتخاب می شود.

طبقه بندی:

تاریخ : دوازدهم شهریور 94 | 14:17 | نویسنده : گروه ثار الله... | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.