تبلیغات
زنگ فوتبال - آموزش مهارت های شناختی {هوش تاکتیکی}
دستیابی به مهارتهای شناخته پیشرفته بازیکن را مطمئن می سازد که دستیابی به توانائی تاکتیکی بهتر وی را قادر می سازد که در مقابل اتفاقاتی که در مسابقه رخ می دهد واکنش سریع و درست داشته باشد. آموزش پیش از هر چیز وسیله ای است برای افزایش تجربیات و راهی است برای بازیکن تا بتواند دانش واقعی عمیق و جدید در مورد بازی  را از راه کار بر روی موقعیت های مختلف بازی که حس واکنش و تیز هوشی او را افزایش می دهد به دست آورد. افزون بر موارد فوق تاکتیک و وضعیت های آموزشی تکنیکی / تاکتیکی که در طول دوره تمرینات بر روی آنها کار می شود باید این اجازه را به بازیکن بدهند که مهارتهای شناختی خود را تحقق بخشد.مربیانی که مایلند اهمیت زیادی به فرایندهای شناختی به ویژه ادراک و پیش بینی در آموزش خود بدهند باید نسبت به اتفاقاتی که در محل مسابقه رخ می دهد کاملا آگاه باشند. به همین دلیل آنها باید به خوبی بدانند نیاز است چه چیزی در لحظه به وسیله بازیکن درک شود. در نتیجه اطمینان از اینکه آنها به دنبال کسب چه چیزی از کارکرد بازیکنان هستند امکان پذیر است.
این نکته بسیار مهم است که مربی بداند چگونه توجه بازیکن را به سمت عواملی متوجه کند که اطلاعات مورد نیاز آنها را آماده کند.با آشنا کردن بازیکن به این اطلاعات وی این داده ها را شرح می دهد و بر اساس آن عمل می کند . اغلب یافته های شخصی بازیکن بسیار مفیدتر از توضیحاتی است که مربی در اختیار بازیکن قرار می دهد.
بازیهای تمرینی دشوار ؛ بازیهای تمرینی با راه کارها و موضوعات ویژه، بازی های تمرینی هدایت شده و کار بر روی وضعیت های تکنیکی و تاکتیکی از اشکال مختلف آموزش های کاربردی هستندکه برای پیشرفت مهارتهای شناختی مورد استفاده قرار می گیرند.
سن سطح تکنیکی ، سطح یادگیری و تجربیات بازیکن ملاک هایی هستند که لازم است در پرورش مهارتهای شناختی مورد توجه قرار گیرند.
این مهارتها می توانند از سن خیلی پایین پرورش یابند به ویژه با بازی هایی که نوجوانان به صورت گروهی انجام می دهند
یک بازیکن ممکن است از هوش تاکتیکی بالائی برخوردار باشد اما در نتیجه کمبودهای تکنیکی و حرکتی ممکن است وی در تلاش برای انجام گزینه درست دچار محدودیت و مشکل شود.طبقه بندی:

تاریخ : دوازدهم شهریور 94 | 14:11 | نویسنده : گروه ثار الله... | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.